שירותים ויכולות

 • תכנון ויעוץ הנדסי
 • תמיכה מקצועית בפרויקטים
 • פיתוח מוצרים ותכנון תרמי
 • שירות בכל הארץ מסביב לשעון 24/7

פתרונות

 • מזגנים ייעודיים מתוצרת הארץ ומיובאים
 • קירור חדרי תקשורת / חשמל / שרתים
 • קירור ארונות חוץ תקשורת/חשמל

מוצרים

 • מזגני מתוצרת ADAR
 • מזגני Bard
 • מזגני Hoffman
 • מזגנים חסכוני אנרגיה
 • צ'ילרים / TEC / מחליפי חום
 • ניקוי תעלות מיזוג ואיוורור

חברת ADAR עוסקת בקירור וציוד ייעודי מעל 25 שנים.

ADAR מייצרת ומייבאת מזגני “heavy-duty” לקירור אתרי ציוד לא מאוישים.

תקשורת ♦ תעשייה ♦ תשתיות לאומיות ♦ ביטחוניות