מזגני Hoffman – סדרת DEK

מזגני DEK – מזגן גג

יחידות קירור התקנה על גג הארון, דרגת אטימות IP54, במגוון תפוקות .זמין גם בנירוסטה לסביבת עבודה קשה.

תפוקות קירור מ-410 W ועד ל-3850 W