מזגני HOFFMAN סדרה "NHZ"

מזגנים לסביבה נפיצה Class 1 Div 2 Groups B,C,D T4.

בתפוקת קירור: 1172-3223W