מזגני Hoffman סדרה "CR"

מזגנים מיועדים לסביבה קשה במיוחד

בתפוקת קירור: 469-2344W

יישום 

  • אוטומציה תעשייתית
  • מארזי אלקטרוניקה וחשמל
  • מזון ומשקאות
  • טיפול בשפכים
  • מערכות אבטחה והגנה
  • ועוד