יחידות HOFFMAN סדרה "VORTEX"

קירור נקודתי באמצעות אוויר דחוס, בדרגות אטימות שונות כולל לסביבה נפיצה

  • בתפוקת קירור: 264-1465W
  • מערכות אלה אידיאליות ליישומים בהם האוויר הדחוס הוא זמין במקומות מסוכנים
  • כמעט ללא חלקים נעים
  • מערכות אלו אמינות מאוד
  • עלות תחזוקה נמוך