אקונומייזר למזגני BARD- להחדרת אויר חיצוני (צח)

לחיסכון בחשמל וגיבוי בחירום