אקונומייזר למזגני BARD- להחדרת אויר חיצוני (צח)

אקונומייזר למזגני BARD- להחדרת אויר חיצוני (צח)


לחיסכון בחשמל וגיבוי בחירום

למידע נוסף