מזגני AD סדרת "SC"

מזגני AD סדרת "SC"


מזגני ה- SC" -AD" הנם מזגנים מפוצלים המיועדים לקירור ציוד אלקטרוני, תוכננו במיוחד לעבודה בחדרי תקשורת/ שרתים ,תוך התחשבות במשטר העבודה האינטנסיבי (24/7) ותחת תנאי סביבה קשים. חלקי המזגן נבחרו בקפידה משיקולי איכות וזמינות החלקים בארץ.

היחידה הפנימית (מאייד) בסדרת ה- SC" -AD" ייחודית בכך שהיא בעלת ממדים קטנים יותר (בהשוואה לסדרת ה-("AD- S" ,תכונה זו מאפשרת את התקנתה במקומות ששטח הקיר המוקצה ליחידת הקירור מוגבל ומצומצם.

מאפיינים:

  • קירור בלבד
  • מבנה קשיח ועמיד
  • הגנות לחץ גבוה/ נמוך
  • הגנה לעבודה קיץ/ חורף בקירור
  • ספיקות אוויר גדולות (שונה ממזגן רגיל-בעל חשיבות בקירור ציוד)
  • אפשרות להוצאת התראות-מזגן תקול
למידע נוסף