מזגן מארז AD-PAC

מזגן מארז AD-PAC


מזגן מארז מותקן בתוך החדר ללא יחידה חיצונית, יש צורך בשני פתחים בקיר חיצוני

למידע נוסף