קירור חדרי תקשורת/שרתים

מזגן מארז AD-PAC

מזגן מארז מותקן בתוך החדר ללא יחידה חיצונית, יש צורך בשני פתחים בקיר חיצוני