מחליפי חום

מחיליפי חום HOFFMAN סדרה "WCHE"

מחליפי חום מים/אוויר לתנאי חוץ ופנים
בתפוקת קירור: 870W-12500W
פרטים טכניים

מחליפי חום HOFFMAN סדרה "TX"

מחליפי חום אוויר/אוור לתנאי חוץ
בתפוקת קירור: 25W/C-150W/C
נתונים טכניים

מחליפי חום HOFFMAN סדרה "XR"

מחליפי חום אוויר/אוור לתנאי פנים
בתפוקת קירור: בתפוקות קירור  7W/C-151W/C
נתונים טכניים