מזגנים לסביבה קורוזיבית

מזגני HOFFMAN סדרה "N"

מזגנים לעבודה בסביבה קורוזיבית/חומרים "תוקפניים" מעטפת נירוסטה, סוללות מצופות
בתפוקת קירור:1172-3223W
פרטים טכניים

מזגני HOFFMAN סדרה "T"

מזגנים לעבודה בסביבה קורוזיבית/חומרים "תוקפניים" מעטפת נירוסטה, סוללות מצופות
בתפוקת קירור: 234-5567W
פרטים טכניים