יחידות HOFFMAN סדרה "VORTEX"

יחידות HOFFMAN סדרה "VORTEX"


קירור נקודתי באמצעות אוויר דחוס, בדרגות אטימות שונות כולל לסביבה נפיצה בתפוקת קירור: 264-1465W

  • מערכות אלה אידיאליות ליישומים בהם האוויר הדחוס הוא זמין במקומות מסוכנים.
  • כמעט ללא חלקים נעים.
  • מערכות אלו אמינות מאוד.
  • עלות תחזוקה נמוך.
למידע נוסף