מזגנים לסביבה נפיצה

יחידות HOFFMAN סדרה "VORTEX"

קירור נקודתי באמצעות אוויר דחוס, בדרגות אטימות שונות כולל לסביבה נפיצה
בתפוקת קירור: 264-1465W
פרטים טכניים

מזגני HOFFMAN סדרה "HNZ"

מזגנים לסביבה נפיצה class 1 div 2 groups B,C,D T4
בתפוקת קירור: 1172-3223W

spec sheet