יחידות VORTEX

יחידות HOFFMAN סדרה "VORTEX"

קירור נקודתי באמצעות אוויר דחוס, בדרגות אטימות שונות כולל לסביבה נפיצה
בתפוקת קירור: 264-1465W
פרטים טכניים