"TCEM" Telecom Cooling Efficiency Module

"TCEM" Telecom Cooling Efficiency Module


מחלקת ההנדסה של חברת אדר מזגנים מלווה את לקוחותיה לאורך השנים במציאת פתרונות קירור ייחודיים.

בשנים האחרונות המחלקה טיפלה בנושא חיסכון באנרגיה ופיתחה מערכת חיסכון בדלק ע"י הורדת שעות הפעלת גנרטור באתרי תקשורת ומערכת לאגירת קור.

כמו כן, החברה סיפקה פתרונות רבים בהתאם לדרישות הלקוח הכוללים שינויים בטכנולוגיות הציוד הקיים.

 

להלן מס דוגמאות:

Telecom-Cooling Efficiency Module

המטרה: חיסכון בצריכת הדלק!! המערכת חוסכת  50% בצריכת הדלק!!

צריכת החשמל הנמוכה של מזגני COOLSURE מאפשרת ניתוק הגנראטור כאשר כל המערכות באתר ממשיכות לתפקד על בנק המצברים באתר כולל מערכת הקירור.

בקר TCME מבצע מדידות על גבי המצברים. לפי מצב המצברים הבקר מפעיל\מנתק את הגנראטור.

  • החזר השקעה תוך שנה!

הערה: המערכת יעילה באתרים עם אספקת מתח רשת לא סדירה (גיבוי VDC 48) ובאתרים עם עלויות חשמל גבוהות.

למידע נוסף