מערכת מיזוג היברידית לאתרי OFF GRID

"TCEM" Telecom Cooling Efficiency Module

מערכת לחיסכון באנרגיה/דלק עד 50%