מיזוג מוסדי

מזגני מארז (פקג')

התקנת מזגני מארז כולל מערכות פיזור אוויר , פינוי עשן, אוויר צח, איוורור

מערכות VRF

התקנת מערכות VRF של כל החברות המובילות בארץ