1 minute reading time (109 words)

מוצרים חדשים מבית BARD- משפחת מזגני ה-"PLC"

cover-lc-6000

 

 חדש מבית BARD

עידן חדש של מזגנים תוצרת BARD מבוקרים ע"י בקר PLC. 

 מאפייני בקר ה-LC6000

יכולת שליטה עד ל- 14 מזגנים דרך בקר אחד וב-3 אזורים שונים.

ניטור מרחוק- ניתנת גישה לכל פונקציות הבקר כולל שינוי הגדרות וסט פוינטים.

חיווי התראות- החלפת פילטר, כשל במערכת האקונומייזר, כשל של רגשי טמפרטורה או לחות, אזעקת עשן/אש, טמפרטורות גבוהות/נמוכות, לחצים גבוהים או נמוכים.

אפשרות להתקנת רגשים אל-חוטיים- ניתן למקם את הבקר במקום נוח למשתמש ואת הרגשים במקומות המאפשרים שליטה טובה על הטמפרטורה/לחות ובכך למנוע נקודות חמות/קרות בחלל הממוזג.

אפשרות לביצוע בדיקת מערכת עצמאית- קיימת אופציה לביצוע בדיקת מערכת לווידוא תקינות כל רכיבי המערכת כולל מפוחים,מדחס, דמפר וגופי חימום.

לפרטים נוספים

הנחת אבן-פינה בניין אדר-מזגנים החדש