1 minute reading time (45 words)

הנחת אבן-פינה בניין אדר-מזגנים החדש

בשעה טובה,

אנו שמחים לבשר על תחילת עבודות הבנייה בבניין החדש של אדר מזגנים.

הבניין ממוקם באזור התעשיה בר-לב.

בתאריך 22/4/18 נפגשנו כל עובדי החברה לטקס חגיגי בשטח שכלל הרמת כוסית והטמנת קלף באדמה עם חזון החברה החתום ע"י כל העובדים .

שיהיה לנו בהצלחה!

מוצרים חדשים מבית BARD- משפחת מזגני ה-"PLC"