אגירת קור

"TES" Thermal Energy Storage

מערכת האוגרת קור לשימוש במועד מאוחר יותר